1ste jaar

Lyceum, Heilige Familie, Immaculata en VTI vormen samen een eerstegraadsschool. De info over de werking en lesuren vind je op deze website: https://eerstegraad.smsi.be/. Start je op onze school in het eerste leerjaar Au dan krijg je een stevige basis voor je verdere schoolloopbaan. Je volgt een veelzijdige opleiding met een heel ruime keuze aan toekomstmogelijkheden. De nadruk ligt op algemene en theoretische studievakken. Vanuit je interesses en talenten kies je in het 1ste leerjaar Au in het Lyceum voor het leerpad Latijn of het leerpad Moderne talen & Wetenschappen.

Algemene vorming

In beide leerpaden bieden we 27 lesuren algemene vorming waarbij je in aanraking komt met cultuur, economie, godsdienst, maatschappelijke vorming, geschiedenis, natuurwetenschappen en techniek, sociale vorming, sport, talen en wiskunde. Zo word je aangesproken op je interesses en mogelijkheden en kan je ontdekken in welke domeinen je verder wil.

Kompas

In het eerste jaar krijg je tijd en ruimte om op verkenning en ontdekking te gaan. Het kompasuur is hierbij je houvast. Doorheen de verkenningstocht van het leerpad en de gekozen horizons volgt je klassenleraar je op de voet. In dit lesuur staan we regelmatig even stil en nemen we de tijd om te zien hoever je staat. We gaan na waar je interesses en talenten liggen en waar je misschien nog niet helemaal op koers zit. We denken samen met jou na over je leertraject (leren leren) en ontdekken waar je sterk in bent of sterker in wil worden (leren kiezen). We werken aan het groepsgevoel, we dragen zorg voor onszelf en elkaar (leren leven). In het kompasuur laten we je groeien zodat je helemaal klaar bent om een succesvolle overstap naar de tweede graad te maken.

1e Leerjaar Au – Leerpad Latijn

Word je graag uitgedaagd? Kriebelt het om een nieuwe taal te leren? Benieuwd naar het leven van de Romeinen en hun geschiedenis?

Via het leerpad Latijn doorgrond je een bijzondere taal, lees je prachtige verhalen en maak je kennis met onsterfelijke helden. Naast de algemene vorming word je 4 lesuren per week ondergedompeld in een bad van klassieke talen en cultuur. Door de grondige studie van Latijn groeit je taalinzicht en train je je geheugen en studeervaardigheden.

Kies je voor het leerpad Latijn, dan krijg je tijdens horizondagen de kans om je horizon te verruimen en uiteenlopende talenten te ontdekken. Meer info over de horizondagen vind je hier.

 

Nog vragen over de studie van Latijn? Mail gerust naar de leerkrachten van het eerste jaar Latijn:  latijn.lyceum@smsi.be.


1e Leerjaar Au – Leerpad
Moderne talen & Wetenschappen

Heb je een brede interesse? Zoek je een uitdaging op meerdere vlakken? 

 

Kies dan voor het leerpad Moderne talen & Wetenschappen. Het accent ligt zowel op talen als op wiskunde. Naast de algemene vorming krijg je een uur Frans en een uur wiskunde extra in het eerste jaar. Tijdens deze uren krijg je extra leerstof en uitdagende oefeningen.

 

Volg je het leerpad Moderne talen & Wetenschappen, dan kies je drie horizons uit een aanbod van 18 horizons die over de campussen van onze scholengemeenschap heen aangeboden worden. Je volgt de gekozen horizon tweewekelijks op woensdagvoormiddag, in de school waar jouw horizon georganiseerd wordt.

 

Meer info over de horizons vind je hier.