1ste jaar

Vanaf 1 september 2019 vormen Lyceum, Heilige Familie, Immaculata en VTI samen een eerstegraadsschool.

De info over de werking en lesuren vind je op deze website: https://eerstegraad.smsi.be/ .

Vanuit je interesses en talenten kies je in het 1ste leerjaar A in het Lyceum voor het leerpad Latijn of het leerpad Moderne talen & Wetenschappen.

Leerpad Latijn

Ben je sterk in talen? Wil je kennis maken met de onsterfelijke helden uit de wereld van de Romeinen en de Grieken? Met het leerpad Latijn maak je een uitdagende keuze. Naast de algemene vorming word je 4 lesuren per week ondergedompeld in de klassieke talen en cultuur. Door een grondige studie van de Latijnse taal groeit je taalinzicht en wordt je geheugen getraind. Kies je voor het leerpad Latijn, dan krijg je tijdens horizondagen de kans om je horizon te verruimen en andere talenten te ontdekken.

 

Meer info over de horizondagen vind je hier.

Leerpad Moderne talen & Wetenschappen

Heb je een brede interesse? Zoek je een uitdaging op meerdere vlakken? Kies dan voor het leerpad Moderne talen & Wetenschappen. Het accent ligt zowel op talen als op wiskunde. Naast de algemene vorming krijg je een uur Frans en een uur wiskunde extra. Tijdens deze uren krijg je extra leerstof en uitdagende oefeningen.

 

Het leerpad Moderne Talen & Wetenschappen vul je aan met 3 horizons die je over de campusgrenzen heen bij de start van het schooljaar kan kiezen. Meer info over de horizons vind je hier.

Algemene vorming

In de 27 lesuren algemene vorming kom je in aanraking met cultuur, economie, godsdienst, maatschappelijke vorming, geschiedenis, natuurwetenschappen en techniek, sociale vorming, sport, talen en wiskunde. Zo word je aangesproken op je interesses en mogelijkheden en kan je ontdekken in welke domeinen je verder wil.

Kompas

In het eerste jaar krijg je tijd en ruimte om op verkenning en ontdekking te gaan.

Het kompasuur is hierbij je houvast. Doorheen de verkenningstocht van het leerpad en de gekozen horizons volgt je klassenleraar je op de voet. In dit lesuur staan we regelmatig even stil en nemen we de tijd om te zien hoever je staat. We gaan na waar je interesses en talenten liggen en waar je misschien nog niet helemaal op koers zit. We denken samen met jou na over je leertraject (leren leren) en ontdekken waar je sterk in bent of sterker in wil worden (leren kiezen). We werken aan het groepsgevoel, we dragen zorg voor onszelf en elkaar (leren leven). In het kompasuur laten we je groeien zodat je helemaal klaar bent om een succesvolle overstap naar de tweede graad te maken.

GPS-1024x690