Cognitief sterk functioneren – Agoras

In onze school worden ook de cognitief sterkste leerlingen extra uitgedaagd.

Via een lerend netwerk heeft onze school expertise over cognitief sterk functioneren opgebouwd. We willen leerlingen met een sterk ontwikkelingspotentieel daadkrachtig ondersteunen door in te zetten op kennisverbreding en motivatie. Hierbij staat het welbevinden centraal, zoals dit voor elke leerling in onze school geldt en past bij ‘compagnie’, 1 van de 3 kernwoorden uit de visie van onze school.

We brengen in kaart welke leerlingen beschikken over een uitzonderlijk grote leerhonger en/of leercapaciteit. Die leerlingen volgen we extra op onder de noemer van het Agorasproject. Wie hierover specifieke vragen heeft of meer informatie wenst, neemt het best contact met ons op. We maken graag tijd voor jullie.