Externe leerlingenbegeleiding – CLB

Is de hulp van de interne leerlingenbegeleiding niet toereikend, dan kan de school maar ook jij een beroep doen op het CLB, de externe leerlingenbegeleiding.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding wil bijdragen aan het welbevinden van leerlingen en ondersteunt de school op vier domeinen:

  • het leren en studeren,
  • de onderwijsloopbaan,
  • de preventieve gezondheidszorg,
  • het psychisch en sociaal functioneren.

Neem contact op

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen.

Contactpersoon voor onze school is de heer Hermine Vermeersch.