bool(false) Leerpad Latijn - Lyceum Ieper
     

Leerpad Latijn

Word je graag uitgedaagd? Kriebelt het om een nieuwe taal te leren? Benieuwd naar het leven van de Romeinen en hun geschiedenis?

Via het leerpad Latijn doorgrond je een bijzondere taal, lees je prachtige verhalen en maak je kennis met onsterfelijke helden. Naast de algemene vorming word je 4 lesuren per week ondergedompeld in een bad van klassieke talen en cultuur. Door de grondige studie van Latijn groeit je taalinzicht en train je je geheugen en studeervaardigheden.

Algemene vorming (27 uur)

In het leerpad Latijn krijg je 27 lesuren algemene vorming waarbij je in aanraking komt met cultuur, economie, godsdienst, maatschappelijke vorming, geschiedenis, natuurwetenschappen en techniek, sociale vorming, sport, talen en wiskunde.

Zo word je aangesproken op je interesses en mogelijkheden en kan je ontdekken in welke domeinen je verder wil.

Kompas (1 uur)

Doorheen de verkenningstocht van het leerpad en de gekozen horizons volgt je klasleraar je op de voet. In dit lesuur staan we regelmatig even stil en nemen we de tijd om te zien hoever je staat.

We gaan na waar je interesses en talenten liggen en waar je misschien nog niet helemaal op koers zit. We denken samen met jou na over je leertraject (leren leren) en ontdekken waar je sterk in bent of sterker in wil worden (leren kiezen). We werken aan het groepsgevoel, we dragen zorg voor onszelf en elkaar (leren leven). In het kompasuur laten we je groeien zodat je helemaal klaar bent om een succesvolle overstap naar de tweede graad te maken.

Leerpad (4 uur)

In het leerpad Latijn volg je wekelijks 4 uur het vak Latijn. Tijdens deze lesuren word je ondergedompeld in een bad van klassieke talen en cultuur. Door de grondige studie van deze nieuwe taal groeit je taalinzicht en trein je je geheugen en studeervaardigheden.

Horizons (3 dagen)

Kies je voor het leerpad Latijn, dan krijg je tijdens horizondagen de kans om je horizon te verruimen en uiteenlopende talenten te ontdekken.

Lessentabel

VakLatijn
1ste jaar
Totaal32
Engels1
Frans3
Nederlands4
Wiskunde4
Godsdienst2
Aardrijkskunde2
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis1
Mens & samenleving1
Techniek2
Lichamelijke opvoeding2
Muziek1
Beeld1
ICT1
Latijn4
Kompas1
Horizondagen

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroming naar het 2de jaar

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar het tweede jaar.