Leerlingenraad

Leerlingen krijgen de kans om activiteiten ook zelf mee te organiseren en uit te denken. Daarvoor kunnen ze aansluiten bij de leerlingenraad. Leerlingen krijgen op school dus een stem. Er is een begeleid traject rond leerlingenparticipatie met enthousiaste leerlingen uit de verschillende klassen.

Gesprekken met de klasleraar, ontmoetingen met leerlingenbegeleiders of directie zorgen ervoor dat de voorstellen en bezorgdheden van de leerlingen gehoord worden. Zo hangt er sinds vorig schooljaar een heuse brievenbus op de speelplaats, waar alle leerlingen ideeën en suggesties over de schoolwerking kunnen deponeren.

Met de opbrengst van de fuif kon de leerlingenraad 500 EUR inzamelen ten voordele van Save the children!