Opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject stellen wij visueel voor met 3 tekeningen en 3 kernwoorden: compagnie, comfort, kompas. Deze woorden kunnen samengevat worden in de slagzin: Samen met een goed gevoel op weg.

Lyceum Ieper - Opvoedingsproject - Compagnie

Compagnie

Leerlingen, leraren, begeleiders en directie maken samen de school. Samen zijn we er voor elkaar. Samen zetten we in op een goede klassfeer en op het welbevinden van iedereen. Samen met de ouders ondersteunen we onze leerlingen in hun ontwikkeling tot jongeren op wie je kan rekenen.

Comfort

Leerlingen krijgen hier tijd. Tijd om zich aan te passen aan de nieuwe school, tijd om zichzelf te zijn. Tijd om taken en opdrachten te maken, tijd om zich voor te bereiden op de toetsen. Leerbegeleiding en zorgzame leerlingenbegeleiding worden waargemaakt door een ervaren team. Leerlingen krijgen gedifferentieerd onderwijs en kansen zowel om te schitteren als om bij te benen. De school investeert in goed uitgeruste en aangename lokalen. Leerlingen zitten hier in niet te grote klasgroepen.

Lyceum Ieper - Opvoedingsproject - Comfort
Lyceum Ieper - Opvoedingsproject - Kompas

Kompas

De school schenkt veel aandacht aan de onderwijsloopbaanbegeleiding van alle leerlingen. Leerlingen worden begeleid bij het maken van een goede studiekeuze.

Leraren en begeleiders houden de blik van de leerlingen zo ruim mogelijk. Ze willen hun de wereld laten zien en leerlingen nieuwsgierig maken naar meer. De school wil leerlingen laten groeien.