Onderwijskwaliteit

Resultaten proefdoorlichting

Eind april 2021 kreeg het Lyceum een ondersteunend bezoek van de inspectie. Tijdens deze externe audit over de kwaliteitszorg in de school focuste de inspectie op 3 kwaliteitsverwachtingen binnen het referentiekader voor onderwijskwaliteit en formuleerde hierbij 3 grote sterktes.

In de school heerst een innovatieve en lerende organisatiecultuur.

De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de leerlingen.

De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.