Onderwijskwaliteit

Resultaten proefdoorlichting

Eind april 2021 kreeg het Lyceum een ondersteunend bezoek van de inspectie. Tijdens deze externe audit over de kwaliteitszorg in de school focuste de inspectie op 3 kwaliteitsverwachtingen binnen het referentiekader voor onderwijskwaliteit en formuleerde hierbij 3 grote sterktes.

In de school heerst een innovatieve en lerende organisatiecultuur

De school lanceert veranderingen en vernieuwingen, stimuleert samenwerking tussen de teamleden en probeert nieuwe benaderingen en werkwijzen uit (bv. differentiatie, co-teachen, werken met groeimappen, niveaugroepen enz.).

 

De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de leerlingen.

De school betrekt alle belanghebbenden bij de kwaliteitszorg en gebruikt hierbij diverse relevante bronnen (bv. bevragingen bij leerlingen, ouders, samenwerking met hoger onderwijs, organisatie van leerlingencontacten, evaluatie van leerkrachten door leerlingen, evaluatie van directie door leerkrachten enz.).

 

De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.

De school houdt rekening met veranderende contexten (bv. implementatie van de modernisering, invloed van de coronapandemie, gebruik van talenteneilanden, start van een laptopproject voor alle 1stes enz.).