Milieu

In het Lyceum bestaan er een actieve milieuwerkgroep, genaamd ‘De Groentjes’. In deze werkgroep werken leerkrachten en leerlingen samen acties uit om problemen i.v.m. het milieu en het klimaat onder de aandacht te brengen. Zo proberen ze van onze groene planeet een groenere en mooiere planeet te maken. 

Onlangs werd een heus sorteerbeleid uitgewerkt, met in de hele school aangepaste vuilnisbakken en sorteeraffiches. Jaarlijkse acties rond de week van het bos, missieminder, een kerstactiviteit en dikketruiendag kunnen telkens op veel bijval rekenen.

Op vrijdag 25 november 2022 nam onze school deel aan de actiedag ‘Missieminder’, een jaarlijkse actiedag van MOS (Milieuzorg op school) over bewust verbruiken. Het thema van 2022 was textiel. Daarom heeft onze milieuwerkgroep een inzamelactie op poten gezet voor de vrijwilligersorganisatie SORA Senegal. B

Bedankt voor het binnenbrengen van de zomerkledij, voetbalkledij en geometrische materialen! SORA zal deze kledij en materialen gebruiken voor hun project in het dorp Daga-Youndoum Bambara in Senegal.

In de gezellige, warme kerstperiode verkoopt de milieuwerkgroep De Groentjes chocoladepakketjes van Côte d’Or waarmee je iemand kan verrassen tijdens de feestdagen. Een cadeautje voor onder de kerstboom of zomaar om iemand te bedanken.

De helft van de opbrengst gaat naar vzw Natuurpunt en de andere helft naar vzw De zonnegloed.