bool(false) Leerpad Moderne talen & Wetenschappen - Lyceum Ieper
     

Leerpad Moderne talen & Wetenschappen

Heb je een brede interesse? Zoek je een uitdaging op meerdere vlakken?

Kies dan voor het leerpad Moderne talen & Wetenschappen. Het accent ligt zowel op talen als op wiskunde. Naast de algemene vorming krijg je een uur Frans en een uur wiskunde extra in het eerste jaar. Tijdens deze uren krijg je extra leerstof en uitdagende oefeningen.

Algemene vorming (27 uur)

In het leerpad Moderne talen & Wetenschappen krijg je 27 lesuren algemene vorming waarbij je in aanraking komt met cultuur, economie, godsdienst, maatschappelijke vorming, geschiedenis, natuurwetenschappen en techniek, sociale vorming, sport, talen en wiskunde.

Zo word je aangesproken op je interesses en mogelijkheden en kan je ontdekken in welke domeinen je verder wil.

Kompas (1 uur)

Doorheen de verkenningstocht van het leerpad en de gekozen horizons volgt je klasleraar je op de voet. In dit lesuur staan we regelmatig even stil en nemen we de tijd om te zien hoever je staat.

We gaan na waar je interesses en talenten liggen en waar je misschien nog niet helemaal op koers zit. We denken samen met jou na over je leertraject (leren leren) en ontdekken waar je sterk in bent of sterker in wil worden (leren kiezen). We werken aan het groepsgevoel, we dragen zorg voor onszelf en elkaar (leren leven). In het kompasuur laten we je groeien zodat je helemaal klaar bent om een succesvolle overstap naar de tweede graad te maken.

Leerpad (2 uur)

In het leerpad Moderne talen & Wetenschappen krijg je wekelijks een extra uur wiskunde en een extra uur Frans. Tijdens deze uren krijg je extra leerstof en uitdagende oefeningen. 

Horizon 1-2-3 (2 uur)

Volg je het leerpad Moderne talen & Wetenschappen, dan kies je 3 horizons uit een aanbod van 18 horizons die over de campussen van onze scholengemeenschap heen aangeboden worden.

Je volgt de gekozen horizon tweewekelijks op woensdagvoormiddag, in de school waar jouw horizon georganiseerd wordt.

Lessentabel

VakModerne talen & Wetenschappen
1ste jaar
Totaal32
Engels1
Frans4
Nederlands4
Wiskunde5
Godsdienst2
Aardrijkskunde2
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis1
Mens & samenleving1
Techniek2
Lichamelijke opvoeding2
Muziek1
Beeld1
ICT1
Kompas1
Horizon2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroming naar het 2de jaar

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar het tweede jaar.