Leerpad Sport

Algemene vorming (27 uur)

In het leerpad Sport krijg je 27 lesuren algemene vorming waarbij je in aanraking komt met cultuur, economie, godsdienst, maatschappelijke vorming, geschiedenis, natuurwetenschappen en techniek, sociale vorming, sport, talen en wiskunde.

Zo word je aangesproken op je interesses en mogelijkheden en kan je ontdekken in welke domeinen je verder wil.

In de algemene vorming heb je in vergelijking met het leerpad Moderne talen & Wetenschappen elke week een uur Frans en een uur wiskunde minder in het eerste jaar. Dat betekent dat je voor Frans en wiskunde in staat bent om de leerstof in een uur minder per week te verwerven. Tijdens deze uren krijg je 2 extra uren sport.

Kompas (1 uur)

Doorheen de verkenningstocht van het leerpad en de gekozen horizons volgt je klasleraar je op de voet. In dit lesuur staan we regelmatig even stil en nemen we de tijd om te zien hoever je staat.

We gaan na waar je interesses en talenten liggen en waar je misschien nog niet helemaal op koers zit. We denken samen met jou na over je leertraject (leren leren) en ontdekken waar je sterk in bent of sterker in wil worden (leren kiezen). We werken aan het groepsgevoel, we dragen zorg voor onszelf en elkaar (leren leven). In het kompasuur laten we je groeien zodat je helemaal klaar bent om een succesvolle overstap naar de tweede graad te maken.

Leerpad (2 uur)

Is ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ jouw motto? Krijg je graag les aan een hoog tempo, en is lichaamsbeweging daarnaast ook jouw troef? Kan je een gezonde dosis zelfdiscipline aan de dag leggen en ben je ook een echte teamplayer? Dan zit je goed bij het leerpad Sport. Verken in verschillende sportdisciplines je eigen mogelijkheden en verbeter je prestaties. Ontdek hoe beweging en voeding een veilige, gezonde en energieke levensstijl bevorderen.

Horizon 1-2-3 (2 uur)

Volg je het leerpad Sport, dan kies je 3 horizons uit een aanbod van 18 horizons die over de campussen van onze scholengemeenschap heen aangeboden worden.

Je volgt de gekozen horizon tweewekelijks op woensdagvoormiddag, in de school waar jouw horizon georganiseerd wordt.

Lessentabel

VakSport
1ste jaar
Totaal32
Engels1
Frans3
Nederlands4
Wiskunde4
Godsdienst2
Aardrijkskunde2
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis1
Mens & samenleving1
Techniek2
Lichamelijke opvoeding2
Muziek1
Beeld1
ICT1
Kompas1
Horizon2
Sport2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Logische doorstroming naar het 2de jaar

Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is, geven we hier de logische doorstroming naar het tweede jaar.