Vrije dagen / vakantie

  • maandag 5 oktober: vrije dag
  • 2 tot en met 8 november: herfstvakantie
  • woensdag 11 november: Wapenstilstand (vrije dag)
  • 21 december tot en met 3 januari: kerstvakantie
  • maandag 25 januari: pedagogische studiedag (leerlingen lesvrij)
  • 15 tot en met 21 februari: krokusvakantie
  • 5 tot en met 18 april: paasvakantie
  • donderdag 13 en vrijdag 14 mei: O.L.H.-Hemelvaart (vrije dag) en brugdag
  • maandag 24 mei : pinkstermaandag (vrije dag)
  • 1 juli tot en met 31 augustus: zomervakantie