Milieuwerkgroep De Groentjes

900 EUR opbrengst voor 'Natuurpunt' en 900 EUR opbrengst voor 'De Zonnegloed'
Zelf geknutselde kerstdecoratie, birdfeeders en insectenhotels ten voordele van 'Natuurpunt de Bron vzw'.