Zorg- en leerbegeleiding

Zorgbegeleiding

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, staan we voor je klaar.

Je klassenleraar, een andere leraar of een leerlingenbegeleider kunnen in eerste instantie een luisterend oor bieden.  Daarnaast is er op school ook een team leerlingenbegeleiding.Ook als je als ouder een vraag hebt i.v.m. het welbevinden van je zoon of dochter, functioneren in de klas… kan je de zorgcoördinator Caroline Borremans  (caroline.borremans@smsi.be ) contacteren. Het gesprek wordt discreet behandeld en samen zoeken we naar een goede aanpak voor de gemelde problemen.

We besteden ook aandacht aan leerlingen die een leer- of ontwikkelingsstoornis hebben. Samen met leraren en ouders zoeken we naar de gepaste aanpak voor de problemen die leerlingen kunnen hebben.
Je kan de zorgcoördinator ook telefonisch contacteren via het algemeen nummer van de school. Leerlingen maar ook ouders kunnen via smartschool een bericht sturen.
Het zorgbeleid van de 1ste graad waartoe elke school van de scholengemeenschap Sint-Maartensscholen Ieper zich engageert kan u hier raadplegen.

Leerbegeleiding

In de eerste graad besteden we veel aandacht aan leren leren. Vakleraren geven al heel wat tips over hoe je hun vak best kan studeren. Ook met inhoudelijke vragen over een bepaald vak, spreek je in de eerste plaats je vakleraar aan.
Daarnaast willen we de leerlingen ook een algemene studiehouding aanleren.

De leerlingen van het eerste jaar hebben hiervoor een wekelijks uur in hun lesrooster namelijk OLC. OLC staat voor Open Leercentrum. Tijdens het OLC-uur begeleiden we de leerlingen in het plannen en organiseren van hun schoolwerk, toch wel een uitdaging voor een leerling van het eerste jaar. Daarnaast willen we leerlingen ook leren zelfstandig te werken. Dat doen we via oefeningen voor wiskunde, Frans, Nederlands, Latijn, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis. Tenslotte willen we hun computerkennis verbeteren door hen goed te leren werken met het digitaal leerplatform smartschool alsook met Word.

Leerlingen van het tweede jaar met studieproblemen kunnen leerbegeleiding volgen. Dit gebeurt in groep of soms individueel. Er wordt zowel aan een goede studiehouding (regelmatig studeren, plannen, …) gewerkt als aan een goede studiemethode.

Als je als ouder vragen hebt over de studiemethode van je zoon of dochter, kan je contact opnemen met de leercoördinator, Griet Van Eenhooge (griet.vaneenhooge@smsi.be ).

Je kan de leercoördinator ook telefonisch contacteren via het algemeen nummer van de school. Leerlingen maar ook ouders kunnen via smartschool een bericht sturen.

Samenwerking met CLB

De school heeft een goede samenwerking met het CLB. Nicole Thevelein is de medewerker voor onze school.

Nicole Thevelein is voor leerlingen bereikbaar via smartschool. Op dinsdagmiddag van 12.15 uur tot 13.15 uur is ze bereikbaar op school in lokaal A104.

Ouders kunnen haar contacteren via mail ( nicole.thevelein@clb-ieper.be) of via het algemeen nummer van het CLB (057/ 21 60 48)

Als leerling kan je ook anoniem met al je vragen terecht op de CLBch@t waar een medewerker van het CLB luistert naar jouw vragen en je bijstaat met advies.

Je kan voor externe hulpverlening ook terecht bij het CAW, Largo, externe psychologen…