Zorg- en leerbegeleiding

Zorgbegeleiding

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, staan we voor je klaar.

Je klasleraar, een andere leraar of een leerlingenbegeleider kunnen in eerste instantie een luisterend oor bieden.  Daarnaast is er op school ook een team leerlingenbegeleiding. Ook als je als ouder een vraag hebt i.v.m. het welbevinden van je zoon of dochter, functioneren in de klas… kan je de zorgcoördinator Caroline Borremans  (caroline.borremans@smsi.be ) contacteren. Het gesprek wordt discreet behandeld en samen zoeken we naar een goede aanpak voor de gemelde problemen.

We besteden ook aandacht aan leerlingen die een leer- of ontwikkelingshindernis hebben. Samen met leraren en ouders zoeken we naar de gepaste aanpak voor de problemen die leerlingen kunnen hebben.
Je kan de zorgcoördinator ook telefonisch contacteren via het algemeen nummer van de school. Leerlingen maar ook ouders kunnen via Smartschool een bericht sturen.

Het zorgbeleid van de 1ste graad waartoe elke school van de scholengemeenschap Sint-Maartensscholen Ieper zich engageert kan u hier raadplegen.

Leerbegeleiding

In de eerste graad besteden we veel aandacht aan leren leren. Vakleraren geven al heel wat tips over hoe je hun vak best kan studeren. Ook met inhoudelijke vragen over een bepaald vak, spreek je in de eerste plaats je vakleraar aan.

Daarnaast willen we de leerlingen ook een algemene studiehouding aanleren. De leerlingen van het eerste jaar hebben hiervoor een wekelijks uur in hun lesrooster namelijk het Kompasuur. Tijdens het Kompasuur begeleiden we de leerlingen in het plannen en organiseren van hun schoolwerk, toch wel een uitdaging voor een leerling van het eerste jaar. Daarnaast willen we leerlingen ook leren zelfstandig te werken. Dat doen we via oefeningen voor wiskunde, Frans, Nederlands, Latijn, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis. Ten slotte willen we hun computerkennis verbeteren door hen goed te leren werken met het digitaal leerplatform Smartschool alsook met Word.

Leerlingen van het tweede jaar met studieproblemen kunnen leerbegeleiding volgen. Dit gebeurt in groep of soms individueel. Er wordt zowel aan een goede studiehouding (regelmatig studeren, plannen, …) gewerkt als aan een goede studiemethode.

Als je als ouder vragen hebt over de studiemethode van je zoon of dochter, kan je contact opnemen met de leercoördinator, Fleur Lanssens (fleur.lanssens@smsi.be). Je kan de leercoördinator ook telefonisch contacteren via het algemeen nummer van de school. Leerlingen maar ook ouders kunnen via Smartschool een bericht sturen.

Samenwerking met CLB

De school heeft een goede samenwerking met het CLB. Dieter Baesen is de medewerker voor onze school. Dieter Baesen is voor leerlingen bereikbaar via Smartschool. Ouders kunnen contact opnemen via mail (dieter.baesen@clb-ieper.be) of via het algemeen nummer van het CLB (057/ 21 60 48).

Als leerling kan je ook anoniem met al je vragen terecht op de CLBch@t waar een medewerker van het CLB luistert naar jouw vragen en je bijstaat met advies.

Voor informatie over studiekeuze en het onderwijslandschap kan je terecht op de website Onderwijskiezer. Je kan er online zelftests invullen, waarbij o.a. gepeild wordt naar belangstelling, interesses en studiemotivatie. Je kan er ook rechtstreeks een vraag stellen. 

Voor zeer dringende zaken kan je bellen naar tele-onthaal, tel-nr. 106 of  http://www.tele-onthaal.be/

Je kan voor externe hulpverlening ook terecht bij het CAW, Largo, externe psychologen…

Cognitief sterk functioneren

In het schooljaar 2021-2022 is het Lyceum ingestapt in een netwerk over cognitief sterk functionerende leerlingen. Voor meer info hierover kan u terecht bij Caroline Borremans.